快捷搜索:  88888  余世维  余世维)  余世维!(()  余世维JyI=  dir  Qt  phpinfo

无极2娱乐兵博荐读:千百年眼(卷四)——秦火后

  万历甲午,司农郎叶公春及疏云:孔子删书,断自唐虞讫周,典谟训诰誓命之文凡百篇,秦火后行于世者五十八篇耳。秦始皇二十六年,遣徐福发童女数千人入海求神仙。徐福多载珍宝图史,至海岛,得平原大译,止王不归,今倭其种也。始皇三十四年始下焚书之诏,故司马光温 公《倭刀歌》日:‘徐福时行书未焚,遗书百篇今尚存。乞乘小西飞封款之便,及纂修正史之时,檄至彼国,搜寻三代以前古书。叶公此疏,实非迂阔。《丹铅总录》、《双槐岁抄》亦尝言及之矣。陈眉公山居课儿有诗曰:儿曹莫恨咸陽火,焚后残书读尽无。[夏君宪日:如此表章,不枉却叶公手疏也。然秦灰之后,代有异书,其毁灭散逸于腐人之手者多矣。有稍知收藏,辄群聚而笑之,无极2娱乐尚望其搜求于海外耶?则谓叶公此疏为空言可也。]

本站为您推荐: